Vandalorum Ibericus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 01:34:03','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/vandalorum-ibericus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
religion

Om gnosticism

- Gnosticism (gnosis = kunskap): djupgående förvandlingsprocess av medvetandet där man succesift når fram till en sannare kunskap om jaget och den mänskliga naturen.

Gnostiska grundtankar

- idén om själens öde: dess fall och främlingskap, hemlängtan och strävan tillbaka till det förlorade paradiset.
- dualistisk världsåskådning: världen är ond och mörk, himlen är god och ljus; mörkret är död, ljuset är liv o.s.v.
- människans lott: han är bärare av det himmelska ljuset, men henne själ är fånge i kroppen/ materien.
- vattnets/ källans symbolik: vattnet i källan är ursprunget till liv; källan är bilden för det högsta goda
- Livet är en cirkelrörelse, och inte linjär som i den apokalyptiska beskrivningen
- frälsningens ögonblick är nu, och inte då himmel och jord förgås

Johannes av korset. Några tankar/ dogmer

- Johannes av korset delar visionerna i tre: kroppsliga, imaginära och intellektuella.
- Det gudomliga bor i tomheten.
- Det är viktigt att människan ingenting har i händerna när hon tar emot det gudomliga.
- Världen måste bli ingenting för människan och hennes hjärta ska kunna rymma Gud. (Han kallaS ibland “doktor ingenting”)
- Passiviteten är något positivt: den passiva natten omfattar människans hela sinnliga och andliga liv och infaller när Gud vill lyfta en människa upp till fullkomningen och till föreningen med Sig.

Swedenborgmystiken. Några tankar/ dogmer

- Det finns en överensstämmelse å ena sidan, mellan naturliga, andliga och gudomliga ting, å andra sidan mellan de språkliga beteckningarna för dessa ting. De står till varandra i förhållandet urbild, avbild, skuggbild.
- Det finns två rike: det himmelska (med hängivenhet för det goda, i människans hjärta) och det andliga (med tillgivenhet för det sanna, i människans lungor/andning)
- i människans himmelska riket styr viljan genom känslor av hängivenhet för det goda, de som hör till kärleken.

Två typer av synder

Den romersk-katolska teologin indelar människans synd i två kategorier:
1. dödssynder (peccata mortalia)De försonas genom ånger, bikt, avlösning och gottgörelse
2. förlåtliga synder (peccata venalia)De kan förlåtas utan kyrklig botgöring

Syddshelgon från Italien

advokater: Sankte Ivo, Sankte Bruno
aktörer (tragiska) : Sankta Pelagia
aktörer (comiska) : Sankte Genesius
ammor: Sankta Agatha
apotekare: Sankte Emilianus
arkitekter: Sankta Ana
artillerister: Sankta Barbara
bagare: Sankte Omobono
bankirer: Sankte Matteus
barnmorskor: Sankta Delibera
bilister: Sankte Kristofer
bokbindare: Sankte Carlo Borromeo
bok- och pappershandlare: Sankte Johan av Gud
brandmän: Sankta Barbara
bryggare: Sankte Arnoldus
bärare: Sankte Aquilius, Sankte Kristofer
charkuterister: Sankte Bartholomeus
delikatesshandlare: Sankte Antonius

Dödssynderna. (enligt skolastiken)

1. högmod (superbia)
2. girighet (avaritia)
3. vällust (luxuria)
4. avund (invidia)
5. frosseri (gula)
6. vrede (ira)
7. likgiltighet (acedia)

Kristendomens hedendom

Kristna dygder som kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet etc. (rekommenderade i Pauluis brev). Paulus citerar ordagrant ur stoiska källor. Kärleken till nästan, tålamodet etc tillhörde den stoiska populärfilosofin som var spridd i hela Medelhavsområdet och sipprade in i judendom och kristendom. (Bengt Lidforss, Kristendomen förr och nu)

Tiden och historien i den bysantinska teologin. (?)

1. Den BT utgör ett försök att fysa historien. Den heliga historien utspelar sig varje år, varje åttaveckorsperiod, varje vecka och varje dat i gudstjänsten, som inte vara är  en åminnelse, utan i ännu högre grad en aktualisering.

Prenumerera på innehåll