Vandalorum Galicus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 01:24:51','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/vandalorum-galicus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
litteratur

Tankar om en litterär kanon. Mikael Löfgren

Några av ML:s tankar urplockade ur hans bok, "Sorgens globala diktatur" (Atlas, 2002):

- Västerländska intellektuella intar en paradoxal hållning gentemot K: å ena sidan genomskådar de K som en kulturell konstruktion, å andra sidan hänvisar de till den i sin dagliga verksamhet som lärare, förskare, kritiker etc. Kan K vara död som ord, men levande som företeelse, död i teorin men levande i praktiken?

Fem förhållningssätt till kanon. Mikael Löfgren

ML urskiljer i sin bok, "Sorgens globala diktatur" (Atlas, 2002) några typiska sätt att förhålla sig till kanon:

1) reformistisk-pragmatisk: utvidgar K när tillräckligt starka sociala intressen så krärver (arbetarlitteratur, kvinnolitteratur, barnlitteratru, etniska mioriteters litteratur).

Två tolkningstraditioner. KG Hammar

Ur ett visst perspektiv finns det två förhållningssätt gentemot en litterär text:

1. Den fundamentalistiska anser att texten ställer oss inför frågan vad som exakt hände en gång i tiden. Den vägrar att se det mångtydiga och mångbottnade.

Författarens villkor (1). Mercurius och Vulcanus. Italo Calvino

M och V utgör två livsfunktioner som kompletterar varandra. M står för syntoni (deltagande i det som händer omkring), medan V stor för fokalitet (vår inre skaparkraft).

1. Mercurius/ Hermes: kommunikationens och medlingens gud är också skrivkonstens uppfinnare (under namnet Toth); fallenhet för bytesaffärer och handel.

Tankar om litterära genrer

Det klassiska dramat är en övergångsform från ett mytiskt till ett etiskt tänkande. (Eagleton)

Den tyska romantikens faser

Den tyska litteraturhistorien indelas i två perioder:

1. Förromantiken (1798-1804): koncentrerad kring Jenakretsen (bröderna Schlegel, Novalis, Tieck, Fichte, Schelling)

2. Högromantiken (1804-1816): i Heidelberg (von Arnim, Brentano, Eichendorff) Goethe, Schiller

3 Senromantiken (1816-1830): med Schwaben som högsäte

Litteraturepoker/ Särdrag

Litteraturepokernas grundliga särdrag:

1. Romantik: politisk revolution, social reaktion, naturvetenskapliga studier, filosofisk idealism, nationell enhet, solipsism, genikult, förtvivlad dödslängtan, intensiv lycksalighet.

Homeros versus Gamla testamentet. (?)

Dikten har alltid pendlat mellan två lockelser som litteraturhistoriens två stora litterära monument uppvisar:

1. Homeros står för fri berättarlust, för synliggörande. Han älskar tingens yta. Han kan ägna flera sidor åt att beskriva en vapensköld. Han eftersträvar efter autenticitet, avtrycket av äkta och oordnade verkligheten.

Prenumerera på innehåll