Vandalorum Alpinus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 00:43:59','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/vandalorum-alpinus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
filosofi

Om idéimporter

Ideologier (som marxism, postmodernism, dekonstruktion etc) importerade från Europa till USA, yxas till för att passa som ”teori och metod” i amerikanska universitetskurser. Följder:
- Isolerad från en politisk offentlighet löper kritisk-teoretisk verksamhet risk att reifieras till mental lyxkonsumtion för de redan privilegierade
- Den politiskt utmanande kärnan i dem teknifieras och slipas ned till repeterbar men tandlös pedagogik.

Livets mening

Naturvetenskapen visar oss inte på någon lösning. Däremot:

1. Marxismen förlägger LM till det timliga och avvisar alla tankar om ett liv bortom detta. I det kapitalistiska samhället är människan alienerad; endast i ett klasslöst socialistisk samhälle ger arbetet henne ett värde. Religionerna är "folkets opium".

Tankar om filosofiska strömningar. (olika källor)

- Existentialismens historiska utveckling kan sammanfattas i sentensen: Freud (viljan till Lust), Adler (viljan till Makt) och Frankl (viljan till Mening).

Likheter mellan gnosticim och marxism. HD Kittsteiner

Den tyske filosofen HD Kittsteiners bok Mit Marx für Heidegger...:

1. Gnostikerna betraktar världen som skapat av en demiurg, en underordnad gud. Den regeras av "världsfursten" i vars fängelser människosjälarna försmäktar. I denna värld av smärta och suckar finns till synes inget hopp om befrielse.

Tre tänkare om det tragiska i modern tid. Eagleton

Det tragiskas innebörd formulerad av tre 1800-tals tänkare:

1. Hegel är modernitetens store tragiske filosof genom at ge lidandet en historisk mening.

2. Schopenhauer är tragikomiska modernismens tänkare som klipper av bandet med all logocentrisk historiesyn och förnekar lidandets menning. (Det är denna vision som Beckett, Thomas Bernhard och många andra för vidare i sina verk.)

Prenumerera på innehåll