Hunerik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 00:47:14','/sv/category/kategorier/vandalorum-africanis/hunerik') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
läsefrukter

Konstnären. Kroppens betydelse

- Själens konstnärliga impuls är möjligt blott genom kroppens medverkan. Den konstnärliga uttrycksformen kan endast då bli till ett själens språk, när genom den rytmer bringas i svängning, vilka någonstedes i korppen bringar analoga rytmer i medsvängning. För att fatta det väsentliga i all konst, måste man alltid uppta mera med kroppen än man vet och vill erkänna. (Bô Yin Râ)

Konstnären. Litteraturen

- Litteraturens syfte och självpåtagna uppgift är att skriva in den personliga, upplevda tiden i den kosmiska och objektiva tiden. (Paul Ricoeur)

- Den har en existentiell funktion: sökandet efter lättheten som ett svar på livets tyngd. I dess gränslösa värld finns alltid andra vägar, splitternya eller uråldriga, att utforska stilar och former som kan förädra vår världsbild.

Konstnären. Konsten

- Konsten bygger broar mot vår sinnlighet, och vår sinnlighet inpräntar sina mönster i konsten: broarna är desamma för alla som går på dem (eller väljer att inte göra det), de finns till objektivt, även om olika vandare har olika uppfattning om deras längd och deras riktning (Ana-Maria Narti)

- Konsten är alltid möte, dialog, rörelse och det viktigaste leden är inte vad eller vem vi möter, utan hur mötet äger rum, vad som händer mellan oss och verket i de stunder vi rör vid varandra. (Ana-Maria Narti)

Konstnären. Författaren

- Hans uppgift är inte att framlägga trosbekännelser, utan att framställa trovärdigheter. Inte på lek, utan som besvärjelser: för att avslöja, framkalla och skänka styrka. (Lars Gyllensten)

Konstnären. Dikten

- Dikten kan vara utopi - en dröm, en hägring - men ändå revolutionär. Den kan vara satir och kritik. Med bitande hån vända sig mot maktfullhet. Visa människors rädsla för makten och deras rädsla att förlora makten. Allt dett kan dikten göra. Bara den inte ger poliktierna ett handtag. Den måste stå fri, fastän den är bunden; oberoende, fastän den är beroende. Den ska inte vara understödjande på kort sikt. (Ragnar Thoursie)

Hedonist. Passion

- Passion, spänning och tillit är viktiga, läkande ingredienser som man behöver en dos av varje dag. Och de kan komma till någon så enkelt som genom att man gör anspråk på sin rätt att ha lite nöje och glädje i livet just nu - inte som någon vag hågkomst från förr, utan just nu.

Hedonist. Njutning

- Lev och njut och du är vis, ty ditt liv går inte i repris. Just så. Vad spelar det för roll om man blir hundra år om man väljer det trygga, trista framför det som kittlar lite under tiden?

Prenumerera på innehåll