Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus sau Drumul fecioarelor, Vandalorum Silvanus sau Plecarea flăcăilor, Vandalorum Ponticus sau Faptele sfinților, Vandalorum Danubiensis sau Șoaptele zeilor, Vandalorum Banaticus sau Calea robilor, Vandalorum Carpaticus sau Zoologie sacră, Vandalorum Valahicus sau Ierbar magic, Vandalorum Occidentalis sau Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andaluzia, Vandalorum Africanis sau Apocrifele regilor, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis sau Dezvăluirile lui Clio, Istorii adevărate, Urme și tălmăciri, Întâmplări fatale, Context cultural, Vandalorum Vulgaris sau Note superflue, Cogito ergo fum, Ațipirile scaldului, Erato

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.80.55.37','2019-01-22 13:16:43','/ro/taxonomy/term/59%2073%2072%2070%2074%2061%2065%2064%2062%2069%2067%2063%2068%2060%2054%2050%2046%2040%2047%2045%2056%2055%2039%2058%2051%2053%2038%2049%2041%2042%2057%2044%2052%2043%2066%2048%2071') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-01-15' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-01-22' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-01' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Trei tipuri artistice. Liviu Rusu

- tipul simpatetic: Între conştiinţă şi lumea exterioară există un acord desăvârşit (Lamartine, Raffael, Mozart, Eminescu)
- tipul demonic echilibrat: Echilibrul se stabileşte în conştiinţă în urma unui proces chinuitor (Dante, Da Vinci, Goethe, JS Bach)
- tipul demonic anarhic: Zbuciumul provocat de lupta contrastelor este perpetuu (Rodin, Beethoven)

Specificul culturii româneşti/ Invariante istorice. Vlad Georgescu:

- conştiinţa naţională
- raporturile strânse dintre politica externă şi cea internă
- pendularea permanentă între Occident şi Orient
- raporturile tensionate dintre domn şi boierime
- constanta ţărănimii care îndură

Linii de forţă în cultura română modernă. Mircea Eliade

Trei profesori care au format generaţiile de studenţi de după 19000 (din postfaţa la "Roza vânturilor", Bucureşti, 1990):
- Nicolae Iorga (profetic, dionisiac)
- Vasile Pârvan (metafizic, apolinic)
- Nae Ionescu: funcţiunea socratică

Trei tipuri de culturi. VT Creţu

O clasificare propusă de autor în cartea sa, Ethosul folcloric – sistem deschis (Facla, 1980)
1. Cultura arhaică: exprimă unicitatea realului
- simbolurile ei sunt de natură totemică
- funcţiile ei: operativă, ordonatoare; priveşte sfera ontologică
2. Cultura folclorică: centrată pe esenţialitatea realului
- simbolurile ei sunt de natură chtoniană
- funcţiile ei: interpretativă, ordonatoare, priveşte sfera gnoseologică
3. Literatura cultă: surprinde realitatea poetică
- simbolurile ei sunt de natură livrescă

Identitatea Europei. Andrei Pleşu (Chipuri şi măşti... pag. 244)

Această identitate este asigurată de un număr de trăsături precum:
- Setea de alteritate. Pierderea de sine este o modalitate a fidelităţii noastre faţă de noi înşine.
- Iscodirea altor orizonturi. A privi spre orizont liber de gândul utilităţii, a combina fapta cea mai aventuroasă cu apetitul purei conteplativităţi

Trei tipuri de romane. N Manolescu

1. Doricul: Vârstă a iluziilor. Trăsături:
- naratorul de tip demiurgic: perspectiva exterioară şi care se ia în serios
- exprimă mentalitatea burgheziei în ascensiune cu valoarea ei dominată, economicul.
- lumea romanului: omogenă, coerentă, plină de sens.
- supunerea la transcendenţă: lumea fiind plină de sens, este o operă a transcendenţei

2. Ionicul: Vârstă a conştiinţei de sine. Trăsături:
- naratorul adoptă perspectiva interioară şi “serioasă” de tip psihologic.
- exprimă mentalitatea burgheziei stabilizate şi aristocratizate, cu valorile ei de ordin personal

Modalităţi de a retrăi/descrie anii copilăriei

- prin intermediul gustului (ex. Proust)
- pe cale olfactivă (ex. Cărtărescu - mirosul oalelor puse pe foc)
- prin redarea experienţelor muzicale. Fiecare epocă are o muzică a ei în care se află încrustate semnele timpului (Dan Ciachir)

Percepţia timpului în culturile populare. Iulian Chivu

- Ele se raportează la un timp mitic, dezinteresându-se de viitor
- Ele nu folosesc timpul viitor, ci doar viitorul popular (o să...) care nu-i atât de îndepărtat.
- Cultul morţii ţine de trecut, nu de viitor. Moartea e väzută ca pe o întoarcere între strămoşi.
- Poporul are grijă doar de morţii din neam, dar nu şi de moartea lumii, care e în mâna lui Dumnezeu.

Implicaţiile estetice ale urîtului

- Odată convertite în artă, aspectele îngrozitoare ale vieţii pot, prin calitatea lor de semn al unei anumite realităţi, să trezească conştiinţele, să le scoată din inerţie şi să le oblige la o înţelegere mai lucidă a lumii.
- Urâtul artistic are darul de a provoca un şoc spiritual ce sparge conformismul, risipeşte falsele iluyii şi atrage atenţia asupra unor aspecte cutremurătoare ale existenţei.
- Urâtă e numai minciuna, răutatea, cruzimea; ceea ce grăieşte despre adevărul adânc al vieţii şi îndreaptă gândul spre dorinţa de a face bine, nu poate fi urât.

Moduri de prezentare a spaţiului

Ele sunt mai mult sau mai puţin coerente dar în acord cu concepţiile filosofice, matematice ori poetice în vigoare în universul spiritual respectiv:
- Grecia antică. alegoric: atenţia acordată relaţiilor neântrerupte dintre zei, elemente şi om.
- China antică. cosmic: indiferenţă faţă de tot ceea ce nu e ritmul unui univers cu care se identifică sufletul contemplându-l
- Evul mediu creştin. Alegoric: proporţii relegate după imperativele ierarhiei spirituale

Syndicate content