Vandalorum Italicus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 00:40:29','/ro/category/regiuni/vandalorum-occidentalis-sau-florilegium-mutabilis/vandalorum-italicus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
artă și muzică

Trei tipuri artistice. Liviu Rusu

- tipul simpatetic: Între conştiinţă şi lumea exterioară există un acord desăvârşit (Lamartine, Raffael, Mozart, Eminescu)
- tipul demonic echilibrat: Echilibrul se stabileşte în conştiinţă în urma unui proces chinuitor (Dante, Da Vinci, Goethe, JS Bach)
- tipul demonic anarhic: Zbuciumul provocat de lupta contrastelor este perpetuu (Rodin, Beethoven)

Implicaţiile estetice ale urîtului

- Odată convertite în artă, aspectele îngrozitoare ale vieţii pot, prin calitatea lor de semn al unei anumite realităţi, să trezească conştiinţele, să le scoată din inerţie şi să le oblige la o înţelegere mai lucidă a lumii.
- Urâtul artistic are darul de a provoca un şoc spiritual ce sparge conformismul, risipeşte falsele iluyii şi atrage atenţia asupra unor aspecte cutremurătoare ale existenţei.
- Urâtă e numai minciuna, răutatea, cruzimea; ceea ce grăieşte despre adevărul adânc al vieţii şi îndreaptă gândul spre dorinţa de a face bine, nu poate fi urât.

Moduri de prezentare a spaţiului

Ele sunt mai mult sau mai puţin coerente dar în acord cu concepţiile filosofice, matematice ori poetice în vigoare în universul spiritual respectiv:
- Grecia antică. alegoric: atenţia acordată relaţiilor neântrerupte dintre zei, elemente şi om.
- China antică. cosmic: indiferenţă faţă de tot ceea ce nu e ritmul unui univers cu care se identifică sufletul contemplându-l
- Evul mediu creştin. Alegoric: proporţii relegate după imperativele ierarhiei spirituale

Funcţiile artei. Hegel

Arta, pe de o parte, întregeşte experienţa naturală a existenţei noastre, pe de alta, pregăteşte simţirea şi însufleţirea umană în vederea receptării tuturor fenomenelor de acest fel. Ea:
- trezeşte sentimentele somnolente, umpând sufletul cu pasiuni
- mişcă inima până în adâncurile ei cele mai ascunse
- face să fie înţelese nenorocirea şi răul
- prezintă tot ceea ce spiritual posedă esenţial în ideea şi în gândirea sa
- instruieşte în cunoaşterea oribilului şi îngrozitorului, dar şi a plăcerii şi fericirii
- stârneşte imaginaţia spre jocul intuiţiilor şi al senzaţiilor încântătoare

Axiologie. Victor Burgin

Personajul principal în tablourile alegorice diferă astfel:
- Modernismul (umanism): adevărul
- Postmodernismul: relativitate şi legitimare. O reacţie la eterogenitatea radicală a posibilului a fost întotdeauna omogenitatea permisibilului – exprimată în termenii naraţiunii, prin alegorie, oferindu-ne imaginile acelor roluri pe care le putem adopta, ale acelor subiecţi care putem deveni, dacă e să devenim semnificativi din punct de vedere social

Gânduri despre arta plastică (diverși autori)

Pictura chineză s-a aflat cu zeci de secole înaintea gândirii plastice europene. Imaginile au fost concepute ca veritabile concepte; esența a fost înregistrată prin mijlocirea existenței; nu a imaginat arta ca imitație; și-a inventat încă de la apariție un limbaj specific.

Gânduri despre pictura modernă. Diverși

Gânduri despre pictură. Diverși

Impresionism. Un impresionist numără pejsajele precum Don Quijote pasiunile. El caută adevărul acolo unde toți au crezut că locul e gol: în efemer. Nu e nimic mai absolut decât efemerul. Nu e nimic mai adevărat decât clipa. Iată paradoxul picturii impresioniste. (Octavian Paler)

Gânduri despre muzică. Yehudi Menuhin

Muzica e cea mai veche formă de expresie, mai veche chiar decât limbajul.

Vioara a simbolizat emanciparea evreilor așa cum pianul a simbolizat-o pe cea a negrilor.

În Renaștere se scriau partituri pentru voce în timp ce în Baroc se scriau partituri pentru vioară.

Syndicate content