Vandalorum Iliricus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 00:40:19','/ro/category/regiuni/vandalorum-occidentalis-sau-florilegium-mutabilis/vandalorum-iliricus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
istorie

Specificul culturii româneşti/ Invariante istorice. Vlad Georgescu:

- conştiinţa naţională
- raporturile strânse dintre politica externă şi cea internă
- pendularea permanentă între Occident şi Orient
- raporturile tensionate dintre domn şi boierime
- constanta ţărănimii care îndură

Linii de forţă în cultura română modernă. Mircea Eliade

Trei profesori care au format generaţiile de studenţi de după 19000 (din postfaţa la "Roza vânturilor", Bucureşti, 1990):
- Nicolae Iorga (profetic, dionisiac)
- Vasile Pârvan (metafizic, apolinic)
- Nae Ionescu: funcţiunea socratică

Trei tipuri de culturi. VT Creţu

O clasificare propusă de autor în cartea sa, Ethosul folcloric – sistem deschis (Facla, 1980)
1. Cultura arhaică: exprimă unicitatea realului
- simbolurile ei sunt de natură totemică
- funcţiile ei: operativă, ordonatoare; priveşte sfera ontologică
2. Cultura folclorică: centrată pe esenţialitatea realului
- simbolurile ei sunt de natură chtoniană
- funcţiile ei: interpretativă, ordonatoare, priveşte sfera gnoseologică
3. Literatura cultă: surprinde realitatea poetică
- simbolurile ei sunt de natură livrescă

Identitatea Europei. Andrei Pleşu (Chipuri şi măşti... pag. 244)

Această identitate este asigurată de un număr de trăsături precum:
- Setea de alteritate. Pierderea de sine este o modalitate a fidelităţii noastre faţă de noi înşine.
- Iscodirea altor orizonturi. A privi spre orizont liber de gândul utilităţii, a combina fapta cea mai aventuroasă cu apetitul purei conteplativităţi

Idei centrale la Mircea Eliade

1) demonstrarea unităţii paleolitice a omenirii pe baza vârstei religioase agricole;
2) mutaţia spirituală care survine o dată cu trecerea de la vânătoare la agricultură: prin confruntarea cu viaţa plantei (şi nu a animalului) are loc integrarea omului în ritmul cosmic, apariţia conştiinţei unităţii vieţii şi a morţii, a atitudinii existenţiale care e rădăcina marilor religii şi care s-a născut din analogia cu naşterea, creşterea, moartea şi reînvierea plantei;
3) contribuţia tuturor oamenilor (culturilor) la istoria spiritului;

Specificul naţional. (diverşi autori)

Examinarea mecanismului psihologic la nivelul comunităţii, a fost realizat, cu rigoare ştiinţifică, de Alfred Jules Fouille (1838-1912) şi Emile Boutmy (1835-1906)
Tipuri de factori care au influenţat profilul etnic al unei naţii:
1. factorul geografic (Montesquieu, "Despre spiritul legilor")
2. condiţiile istorice (Holbach, Helvetius)
3. factorul etnopsihologic (sec. al XIX-lea)

Paralele între diferite civilizații și culturi

1. Lumea romană și cea nordamericană au câteva elemente comune: a) limbă universală (latina/engleza), b) nivel de dezvoltare superior altor civilizații contemporane, c) ordine deopotrivă râvnită, admirată, invidiată și detestată de alte popoare 

Syndicate content