Vandalorum Galicus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 01:35:39','/ro/category/regiuni/vandalorum-occidentalis-sau-florilegium-mutabilis/vandalorum-galicus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
literatură

Trei tipuri de romane. N Manolescu

1. Doricul: Vârstă a iluziilor. Trăsături:
- naratorul de tip demiurgic: perspectiva exterioară şi care se ia în serios
- exprimă mentalitatea burgheziei în ascensiune cu valoarea ei dominată, economicul.
- lumea romanului: omogenă, coerentă, plină de sens.
- supunerea la transcendenţă: lumea fiind plină de sens, este o operă a transcendenţei

2. Ionicul: Vârstă a conştiinţei de sine. Trăsături:
- naratorul adoptă perspectiva interioară şi “serioasă” de tip psihologic.
- exprimă mentalitatea burgheziei stabilizate şi aristocratizate, cu valorile ei de ordin personal

Modalităţi de a retrăi/descrie anii copilăriei

- prin intermediul gustului (ex. Proust)
- pe cale olfactivă (ex. Cărtărescu - mirosul oalelor puse pe foc)
- prin redarea experienţelor muzicale. Fiecare epocă are o muzică a ei în care se află încrustate semnele timpului (Dan Ciachir)

Trei prejudecăţi despre arta prozei. Camil Petrescu

1. Necesitatea motivaţiei. Procedeul impune o mecanică şi o abstractă dirijare a naraţiunii de la cauză la eftect, contrazicând fluxul viu şi concret al vieţii
2. Necesitatea stilului. Viciu artificial şi abstract, aşternut peste plinul vieţii, căreia i se şi substituie
3. Autorul demiugic şi omniscient care inventează arbitrar în loc să se limiteze la transcrierea fidelă a piselor de dosar.

Artistul ca exponent al etniei sale. Zoe Dumitrescu-Buşulenga

Autoarea numeşte trei factori care îl leagă pe artist, gânditor de popor, transformându-l într-un exponent al istoriei sale:
1. Convergenţa tipului de inteligenţă şi cultură al artistului cu cel al etniei sale; adecvarea lui la aspiraţiile poporului, la întrebările unei istorii, intuirea comună a unei misiuni specifice a poporului respectiv în concertul universal.
2. Pătrunderea, asimilarea, asumarea limbii, a instrumentului de expresie.

Realismul pitoresc. Trăsături caracteristice

Teme predilecte:
- puterea, decăderea civilizaţiei, deşertăciunea vieţii omeneşti

Stil:
- calofil, ornamental
- rolul limbajului nu este tranzitiv, ci se impune în prim-plan
- frecvenţa contrastelor: sublim-grotesc, cultură-barbarie, înalt-pedestru,
- carnavalescul tragic
- recursul la metafora, mitologie
- cultivarea ambiguitåtii: sfânt-grotesc, frumos-urât, grav-derizoriul etc.

Motive literare:
- cartea ca martor al unei epoci Ex: Persecutaţi-l pe Boetius (Vintilă Horia), Craii… (Mateiu Caragiale – autorul scrie o carte!)

Reprezentanti:

Diferenta între Goma si Cioran. Sandu Traian

 

Izolarea celor doi față de lume nu a fost de aceiași natură.

Literatura serioasă și cea de consum. Al Matei

Literatura de consum (LC) este față de cea serioasă (LS) ceea ce este muzica pop/rock față de cea simfonică. Sunt două literaturi cu două regimuri de vizibilitatei:

1. LS contestă literatura chiar în interiorul câmpului literar (ca Schoenberg în muzică), dar recuperând realitatea literară (cum Stockhausen recuperează realitatea sonoră).

Reflecții despre genuri literare. (diverși autori)

Drama clasică este o formă literară care face tranziția de la gândirea mitică la cea etică (Eagleton)

Termenul de „Ființă” în vechile texte românești

Există mai multe accepții ale termenului, așa cu reiese din exemplele următoare:

1. Existență: Și ne-au scos din întuneric la lumină, și din neființă la ființă. (manuscris din anul 1654) ;  Apa, a cărei ființă (germ.: Vorhandensein) pe ogoare pricinuiește stricăciune.

2. A avea ființă pe lume, a se naște, a exista: Ș'apoi omul făr'de patimi avut-ar fi vr'o ființă ce nu trebuie. (Costache Conachi), De unde să-l iei, dacă n'are ființă pe lume? (Ion Creangă)

Syndicate content