Vandalorum Alpinus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 01:14:52','/ro/category/regiuni/vandalorum-occidentalis-sau-florilegium-mutabilis/vandalorum-alpinus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
filosofie

Descoperirea spiritului

Spiritul capturat de Materie este alienat şi orbit. El îşi ignoră identitatea devenind incognoscibil. Drama omului derivă din dificultatea descoperirii acestui captiv de preţ. Această dificultate este generată de o dublă amnezie:
1. Marea amnezie (moştenită): somnul infracţiunii originare a omului, care îl împiedică să-şi regăsească ritmul regenerării permanente.
2. Amnezia personală: care îl împiedică pe individ să înţeleagă unitatea şi istoria existenţei sale

Două tipuri de cunoaştere. Socrate, potrivit lui Platon

1. C exterioară, ce poate fi transmisă prin scrieri: educaţia livrescă a raţionalistului, cititor de fişe; semicunoaştere ce captează doar doar ceea ce poate fi reamintit pe din afară (= hipomneză)

Miscelanea

- Etimologia: un adevăr în logos capabil a restitui sensul primordial intens (M Nasta)

- În general, genul substantivelor în lb română este stabilit de configurația fonetică (predominanța vocalelor sau a consoanelor). Excepții: sfinxul (feminin)

- Instrumente de cunoaștere: rațiunea, metafizica, mitul, poieticu, extazul (cunoaștere intuitivă)

Filosofie și limbaj (1)

Importanța demersului teoretic al unor gânditori precum Heidegger, Noica, M Nasta, Anton Dumitriu:

1. Edificarea scenariului unei culturi pe ruinele cunoașterii de sine.

2. Substituirea istoriei exterioare cu o istoria particulară a sinelui.

3. Dezvoltarea unor valori semantice primordiale (implicând refuzul polisemiei).

4. Căutarea cuvintelor cu înțeles deplin pentru a oferi expresie sensului lor primar pierdut.

Axiologie/ O clasificare a valorilor. Louis Lavelle

Louise Lavelle propune un sistem de ierarhizare a valorilor bazat pe cele trei planuri ierarhice ale existenței: a) existența individuală, b) universul din care facem parte, c) activitatea infinită la care participă existența noastră individuală. Treptele ierarhice ale sistemului de valori sunt înseși treptele ridicării noastre, treptele desprinderii de natură și ale autoconstrucției eului propriu.

Două categorii de valori fundamentale

Există două tipuri de categorii fundamentale:

1. Valori autotelice/ valori scop: Dinamica lor formează Cultura. Ele constau în triada (de aur) Adevăr - Frumos - Bine: a) Lucrarea/ opera valorii Adevăr este Știința (Homo sapiens at que scientiae), b) cea a valorii Bine este Morala (Homo cogitans), c) cea a valorii Frumos este Arta (Homo artifex)

Cunoaștere și adevăr. (diverși autori)

La urma urmelor ceea ce numim noi adevăr nu este nimic altceva decât ipoteza care se dovedește a fi cea mai eficace. (JG Frazier)

Dacă acceptăm precizia absolută ca etalon al adevărului, adevărul va eșua la acest examen prea sever. (F Goneth)

Gnoseologie/ Patru tipuri de cunoaștere. Solomon Marcus

Există două dihotomii de bază: discursiv/ logic - intuitiv/ emoțional și teoretic/ interior) - empiric/ exterior. Din ele derivă patru modalități fundamentale de înțelegere a lumii:

1. Cunoașterea analitică: prin combinarea discursivului cu teoreticul

2. Cunoașterea experimentală: combină discursivul cu empiricul

3. Cunoașterea experiențială: combină empiricul cu intuitivul

4. Cunoașterea integrativă/ holistică: imbină teoreticul cu intuitivul

Gnoseologie/ Logica contradicției unilaterale. C Noica

LCU este o metodă de cunoaștere după care determinările individului se convertesc în general. Ex.:

1. Istoria matematicii: Noul nu contrazice vechiul, ci îl integrează

2. Istoria civilizațiilor: Naționalul contravine universalului dar universalul nu contrazice naționalul pentru că, de fapt, îl absoarbe.

3. Lingvistica structuralistă: Suma sensurilor unor segmente sintagmatice nu este egală cu sensul global al expresiei.

Trei nivele ontologice. (?)

1. Ontologia erotică: embrionul nedorit este un lucru, cel care este dorit este o ființă umană

2. Ontologia progresivă: ființa variază după performanțe

3. Ontologia relațională: recunoașterea e cea care face persoana

Syndicate content